Súťaž v stavaní snehuliakov

Vďaka projektu „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“ je činnosť nášho komunitného centra naozaj rôznorodá.

Komunitné centrá

Práca občianskeho združenia ETP Slovensko sa zakladá na pochopení vzájomnej previazanosti problémov v sociálnej oblasti, problémov vzdelávania, zdravia, bývania a...