Posts by Jana

Výsledky snaženia miestnych združení

Výsledky snaženia miestnych združení

Výsledky snaženia miestnych združení – formálnych aj neformálnych skupín – sú badateľné od konca roku 2001. Z grantovej podpory FTS...

A town with a rich history

A town with a rich history

A town with a rich history and handicraft traditions used to be famous mostly due to the travertine excavation in...

Mestečko s bohatou históriou

Mestečko s bohatou históriou

Mestečko s bohatou históriou a remeselníckym charakterom sa v minulosti preslávilo najmä ťažbou travertínu. Dnes patrí do okresu Levoča. Na...

Chránené heslom: (Slovensky) Pracovný poriadok ETP

Chránené heslom: (Slovensky) Pracovný poriadok ETP

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.