Pred Veľkou nocou

Na stretnutí rodičov a detí školského klubu v Rankovciach okrem toho, že sa rodičia oboznámili s pokrokmi svojich detí, spoločne s nimi...

V knižnici

Pani učiteľka  a lektorka FIE Natália pripravila pre svoje deti z popoludňajšieho školského klubu vo Veľkej Ide ďalšie spestrenie.