Zabránili sme vysťahovaniu ženy s 9 deťmi na ulicu

Zabránili sme vysťahovaniu ženy s 9 deťmi na ulicu

V rámci právnej a sociálnej asistencie naše komunitné centrum poskytuje pomoc a podporu pani z našej komunity.

Spevácky krúžok

Spevácky krúžok

V mesiaci február sa nám podarilo prezentovať krúžok spevu na kultúrnom podujatí s názvom Sam Roma Sam v meste Hnúšťa....

Súťaž v stavaní snehuliakov

Vďaka projektu „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“ je činnosť nášho komunitného centra naozaj rôznorodá.