Publikácie a dokumenty

Hodnotiaca správa integrácie cudzincov v meste Košice

Hodnotiaca správa mesta Košice je jedným z výsledkov medzinárodného projektu INTEGRA. + Read More ...
Čítať Viac

Metodická príručka hodnotenia stratégie mesta v oblasti integrácie cudzincov

Migranti sa sťahujú do miest, kde hľadajú lepšiu kvalitu života, majú lepšie možnosti zamestnať sa a získať prístup + Read More ...
Čítať Viac

Z chudoby k sebestačnosti – Druhé rozšírené vydanie

Autori druhého rozšíreného vydania publikácie Z chudoby k sebestačnosti dôverne poznajú ľudí zo sveta chudoby – deti i dospelých, mužov i ženy + ...
Čítať Viac

Andal o dživipen 3

„Ale nebudete u nás robiť fotky,“ bola podmienka pani Angely Horváthovej, aby súhlasila s našim stretnutím a napísaním tohto príbehu. Za ...
Čítať Viac

Z chudoby k sebestačnosti

Metodika určená tým, ktorí pracujú so sociálne znevýhodnenými občanmi. Skúsenosti – výsledky – odporúčania. + Read More ...
Čítať Viac

Príležitosti v zelenej ekonomike

Publikácia Príležitosti sociálnej inklúzie Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku mapuje súčasnú situáciu zamestnanosti  + Read More ...
Čítať Viac
Loading...