Príležitosti v zelenej ekonomike

Publikácia Príležitosti sociálnej inklúzie Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku mapuje súčasnú situáciu zamestnanosti a podnikania obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít, ako aj potenciál pre rozvoj zamestnanosti, najmä tvorbu zelených pracovných miest, samostatne zárobkových činností, alebo podnikov v sektore tzv. zelenej ekonomiky. Zdôrazňuje kľúčovú rolu samospráv, popisuje príklady dobrej praxe obcí Spišský Hrhov a Raslavice, občianskych združení  Pro Tornensis, KOŠAKT, Svatobor a Pre lepší život a prináša prehľad iniciatív a odporúčaní pre lepšie využitie potenciálu inklúzie Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku.

Témy publikácie odzneli aj na pracovnom workshope v Košiciach.

Report spracovali experti ETP Slovensko a International Development Norway Association.