TLAČOVÁ SPRÁVA – RÓMOVIA V ZELENEJ EKONOMIKE

Európsky environmentálny výbor odhadol, že do roku 2030 by potenciálne mohlo v odpadovom hospodárstve (logistika, opravy, predaj a recyklácia) vzniknúť až 860 000 nových pracovných miest na plný úväzok. Ak by sa tento ambiciózny scenár podarilo naplniť redukciou odpadu z potravín, opätovným využívaním textílií, nábytku a recykláciou, tak by sa do roku 2030 vypustilo do európskeho ovzdušia o 425 miliónov ton emisií CO2 menej a ušetrilo by sa takmer 61 miliónov litrov vody.

Pre Slovensko by to odhadom mohlo znamenať vytvorenie cca 10 000 pracovných miest a ušetrenie nášho vzduchu od 5 miliónov ton emisií CO2 a úsporu 0,6 miliónov litrov vody.

Slovensko nemá zatiaľ vypracovanú ucelenú koncepciu rozvoja zelenej ekonomiky, ktorá by mohla mať výrazný pozitívny vplyv na vytváranie nových pracovných miest, a to aj pre skupiny obyvateľov s nízkou alebo veľmi nízkou kvalifikáciou. K „zeleným“ ekonomickým činnostiam patria aj environmentálne služby a spracovanie tuhého odpadu.

Príklady zelenej ekonomiky a jej využitie pri vytváraní nových ekologických pracovných miest v Európe predstavia na workshope Príležitosti inklúzie Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku dňa 15. augusta 2017 v Teledome na Timonovej ulici v Košiciach odborníci z Nórskej organizácie International Development Norway Association pán Anders StØlan a pani Carol Tissot.

Zástupcovia samospráv (Spišský Hrhov a Raslavice) a neziskových organizácií (Svatobor, KOŠAKT, Pro Tornensis a ETP Slovensko) sa podelia s praktickými skúsenosťami, ako sa im darí zvyšovať zamestnanosť obyvateľov prevažne z marginalizovaných rómskych komunít s nízkou a veľmi nízkou kvalifikáciou v „zelenej“ ekonomike.

Pracovný workshop, na ktorom sa zúčastní asi dvadsiatka odborníkov z verejnej správy, samosprávy a neziskových organizácií má za cieľ hľadať odporúčania a návrhy, ktoré prispejú k začleňovaniu Rómov, znižovaniu ich nezamestnanosti zameraním sa na ekologické inovácie v podnikaní, samostatnej zárobkovej činnosti a vytváraním nových ekologických pracovných miest. Podujatie sa uskutoční vďaka podpore z Bilaterálneho fondu Nórskych grantov na Slovensku.

Kontakt: Slávka Mačáková, ETP Slovensko, macakova@ke.etp.sk.

Program workshopu TU

 

V Košiciach, 12. 8. 2017.