Sprístupnili sme webovú stránku online mentoringu.
Čítajte

Mosty pre Luník IX – ESCAPE ROOM

Projekt Mosty pre Luník IX dopĺňa dlhodobé aktivity ETP na Luníku IX v Košiciach a je v súlade s aktualizovanou verziou Stratégie komplexného riešenia situácie na Luníku IX. Cieľom projektu je meniť verejnú mienku o košickom sídlisku Luník IX. Rôznorodé aktivity prispejú nielen k vyváženej informovanosti o sídlisku Luník IX, ale predovšetkým k zmene pohľadu majority na minoritu žijúcu na tomto sídlisku. Cieľom predkladaného projektu je eliminácia diskriminačného pohľadu majority – obyvateľov Košíc na obyvateľov sídliska Luník IX cestou cieleného vzdelávania a osobnej zážitkovej skúsenosti.

Cieľ projektu bude napĺňať prostredníctvom aktivít realizovaných v Košiciach:

1. Školenie Mosty z chudoby otvára zamestnancom verejnej správy (150 zamestnancov) nový pohľad na diskrimináciu a sociálno-ekonomické vylúčenie na základe príslušnosti k minorite žijúcej v generačnej chudobe.

2. Facilitované diskusie mladých Rómov (20) so študentmi stredných a vysokých škôl (450) sú zamerané na formovanie mienky mladých ľudí. Diskusie podporia rozvoj kritického myslenia, prácu s informáciami, schopnosť kultivovane diskutovať a rešpektovať iný pohľad.

3. Pre pracovníkov prvého kontaktu (100) sú určené interaktívne poznávacie a osvetové aktivity v Escape Room. Ich zámerom je predstaviť každodenný život na Luníku IX, s akými problémami sa jeho obyvatelia boria a ako môže odborný zamestnanec prispieť k zmene prístupu v profesionálnej oblasti.

Celkový rozpočet: 168 240,62 EUR
Trvanie: 9/2019 – 8/2023

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk
www.ia.gov.sk

Napísali o nás

 • RNDr. Slavomir BUCHER, PhD. Oddelenie strategického rozvoja Referát strategického rozvoja Mesto Košice

  Dovoľte mi poďakovať sa za zaujímavý a plodný workshop v Košickej Belej na tému Budujeme nádej na L IX.
 • Björn Steinz fotograf, vysokoškolský pedagóg fotografie

  Ďakujem vám za vašu podporu a pomoc ! Vaša práca je jedinečná. Thank you very much for your support and help, your work in the settlements is unique and I am glad that I am able to document it. 
 • Jackie Jaramillo riaditeľka strategických iniciatív rozvojového programu v Colorade, USA

  ETP Slovensko urobilo v posledných rokoch obdivuhodné dielo. Obdivujem vaše odhodlanie, odvahu a súcit. Budúce generácie Rómov budú mať vďaka vám lepšiu kvalitu života. Blahoželám. (august 2016)
 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)

Podpora