ÚNIK 9 - NOVÁ ESCAPE ROOM V KOŠICIACH

Dokážete sa vymaniť z kruhu generačnej chudoby?

Generačná chudoba sa týka tisícov ľudí na Slovensku

Predstavte si, že sa narodíte v rodine, ktorá žije od dávky k dávke, nemáte vzory, od ktorých by ste sa naučili potrebné sociálne zručnosti, bývate v preplnenom byte, kde nemáte kúsok súkromia, a keď naprší nemôžete ísť do školy, lebo nemáte žiadne ďalšie suché topánky a v rovnakej chudobe žili vaši rodičia aj starí rodičia.

Rozdiel oproti situačnej chudobe (napríklad ak stratíte prácu) je ten, že v generačnej chudobe Vám chýbajú znalosti, vzory a kontakty, ktoré by Vám pomohli sa z tejto situácie dostať. Skúsenosti ukazujú, že sa to reálne podarí iba jednému z desiatich ľudí.

 Na Slovensku sa v tejto situácii nachádzajú prevažne ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia

Escape room Únik 9

V spolupráci s partnermi sme pre Vás pripravili vzdelávaciu únikovú hru. Tá Vás zasadí do inscenovaného prostredia generačnej chudoby. Vašou úlohou je sa z nej vymaniť a zlepšiť svoju životnú situáciu.

Skupina hráčov je zamknutá v prívese, v ktorom musí riešiť rôzne úlohy inšpirované životom. Po vyriešení všetkých úloh, hráči získajú kľúč, pomocou ktorého si zabezpečia cestu von, a tak pomyselne uniknú z kruhu generačnej chudoby.

euro-icon

Vstup zdarma

group-icon

Hra pre 2-3 hráčov

time-icon

Časový limit je 70 minút

Pomôžte nám v boji proti generačnej chudobe

Instantné riešenia nefungujú. Základom je dlhodobá spolupráca s ľuďmi, ktorí sa v generačnej chudobe nachádzajú. Postupne vybudovať obojstranný vzťah, kde jednotlivec alebo rodina má vôľu svoju situáciu zmeniť a za podpory v oblastiach, kde je to potrebné pri zvyšovaní kvalifikácie, s hľadaním bývania, práce, finančnou gramotnosťou a zdravím postupne mohol sebestačne zabezpečiť dôstojné podmienky pre život sebe a svojej rodine.

Najčastejšie otázky

Často sa stretávame s otázkou, prečo si ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia nenájdu prácu a nezačlenia sa do spoločnosti. Samozrejme, rozhodnutie a vôľa zabezpečiť dôstojný život pre seba a svoju rodinu stoja na začiatku tejto zmeny. Úlohy v našej únikovej hre ilustrujú, že cesta za zmenou je oveľa komplikovanejšia, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať.  

Úniková hra je založená na  princípe, že skupina hráčov je zamknutá v miestnosti/prívese a snažia sa z nej dostať von. Musia riešiť sériu úloh, hlavolamov a mechanizmov, aby našli kľúč, vďaka ktorému sa dostanú na slobodu.

Názov predstavuje slovnú hračku inšpirovanú názvom všeobecne známeho košického sídliska Luník IX, kde táto úniková hra aj vznikla. Inscenované situácie, ktoré sú jadrom hry sa ale týkajú mnohých iných lokalít na Slovensku.

Nápad vznikol na Hackatone v Bratislave, ako výsledok spolupráce organizácie ETP Slovensko a reklamnej agentúry Diorama.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Na tvorbe sa okrem tímu ETP Slovensko podieľali mladí z Luníku 9, romistka Martina Koptová, výtvarník Samuel Velebný, autor úloh Igor Kupec a ďalší.

Partneri projektu

Vyskúšajte si Únik 9 na vlastnej koži