ÚNIK IX. – NOVÁ ESCAPE ROOM V KOŠICIACH

Dokážete sa vymaniť
z kruhu generačnej chudoby?

Generačná chudoba sa týka tisícov ľudí na Slovensku

Chceme aby bežní ľudia viac pochopili situáciu ľudí z osád a komplexnosť celého problému generačnej chudoby. Často sa stretávame s otázkou, že prečo si ľudia z osád nenájdu prácu a nezačlenia sa do spoločnosti, ako ostatní. Samozrejme – rozhodnutie a vôľa zmeniť svoj život k lepšiemu stoja na začiatku zmeny. Úlohy v našej únikovej hre ilustujú, že táto cesta za zmenou je oveľa komplikovanejšia, než by sa mohlo zdať. Nachádzajú sa totiž v sieti rodinných vzťahov a ekonomických väzieb. Mimo ich komunity vás čaká v hlavne neistota, nedôvera, predsudky a ďalšie výzvy.

ESCAPE ROOM – ÚNIK IX.

Únik 9 je hra. Hráči sa v nej snažia vymaniť z prostredia generačnej chudoby – teda z podmienok v ktorých u nás žijú ľudia v osadách. Ste zamknutý v prívese, v ktorom musíte riešiť rôzne úlohy, ako spácenie dlhov, preklad z rómčtiny do slovenčiny, hľadanie bývania, práce a podobne. Ak všetky vyriešia, získajú kľúč a dostannú sa z karavanu von – teda symbolicky uniknú z chudoby.

Kde nás nájdete?

Náš  príves nájdete vo dvore košickej Tabačky Kulturfabrik. Úniková hra Únik9 bude sprístupnená každý deň od 15:30 do 20:00 hod.

Nakoľko je hra určená pre 2, maximálne troch hráčov, jej prednosťou je možnosť absolvovať ju aj v čase pandemických opatrení.

Ak máte záujem o rezerváciu hry pre väčšie skupiny alebo o hru v priebehu víkendu, kontaktujte nás na adrese unik9@ke.etp.sk.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. www.esf.gov.sk

www.ia.gov.sk  Realizácia: 9/2019 – 8/2023