Ombudsmanské ďakujem pre Slávku Mačákovú a ETP Slovensko!

Medzinárodný deň ľudských práv využila ombudsmanka Mária Patakyová na to, aby ocenila osoby alebo organizácie, ktoré sa významným spôsobom podieľajú na ochrane ľudských práv. Tento rok boli medzi ocenenými aj Slávka Mačáková a ETP Slovensko.

Ocenenenie prevzala Slávka Mačáková, ktorá dlhodobo pomáha ľuďom ohrozeným generačnou chudobou a žijúcim v sociálne vylúčenom prostredí. Občianske združenie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj pomáha viac ako 20 rokov pôsobením v rôznych mestách a obciach na východnom a strednom Slovensku. Mária Patakyová im vyslovila „ombudsmanské ďakujem“ za ich komplexný prístup k riešeniu problémov ľudí z marginalizovaných komunít.

Tradícia ombudsmanského poďakovania vznikla v roku 2015 a založila ju Jana Dubovcová. Súčasná verejná ochrankyňa práva, Mária Patakyová, odovzdávala túto cenu tretíkrát. „Vážim si ľudí a organizácie, ktoré prichádzajú s nápadmi a projektmi zameranými na ochranu ľudských práv a šírenia informovanosti v danej problematike. Tento rok oceňujem aj aktivitu dotýkajúcu sa nás všetkých, čo je ochrana našej planéty,“ vyjadrila sa ombudsmanka.

Video z odovzdávania ceny tu