Feuersteinovo Inštrumentálne obohacovanie a Erasmus

Naše kolegyne Vladimíra Fortunová, Soňa Pavlovská a Izabela Mačátová pozdravujú z tréningu v Prahe v rámci projektu Erasmus.
Prvé tri dni stretnutia patrili prezentáciám projektov všetkých zúčastnených krajín a začala sa diskusia o používaní FIE v rôznych typoch prostredia. Dnes účastníci spoločne uvažujú nad tým, na čo sa je potrebné zamerať pri používaní FIE a zaznamenávaní jeho výsledkov.