Na stiahnutie

Aktuálne publikácie nájdete v našom issuu portfóliu:

Opatrenia v prevencii COVID-19 verzia 2 (aktualizácia október 2020)

Príloha 1 – pandemický plán (október 2020)

Opatrenia v prevencii COVID-19 (marec 2020)

Oboznámenie o spracovaní osobných údajov (GDPR)