Budujeme nádej na Luníku IX

Nadácia Orange, Úrad splnomocnenca vlády SR, Habitat for Humanity aj súkromný sponzor poskytli finančné prostriedky na projekt ETP Slovensko s názvom Budujeme nádej – Luník IX, ktorého súčasťou je svojpomocná výstavba rodinných domov na Luníku IX za vlastné finančné prostriedky budúcich majiteľov domov.

ETP poskytne desiatim motivovaným rodinám neziskové mikropôžičky za predpokladu, že si budú pravidelne dlhodobo sporiť 50 eur mesačne a že si domy postavia vlastnoručne.

Mesto Košice prisľúbilo zmeniť územný plán, spolupracovať na aktualizácii koncepcie, príprave akčného plánu a tiež aj na realizácii projektu. Prvým krokom spolupráce bol trojdňový pracovný workshop pre zainteresovaných zamestnancov mesta a mestských podnikov v novembri 2016. Druhý pracovný workshop, zameraný na aktualizáciu Koncepcie Luník IX a prípravu akčného plánu sa bude konať 19. a 20. januára 2017 v Košickej Belej. Predpokladáme, že rodiny si začnú sporiť už v januári 2017, aby s výstavbou mohli začať na jar 2018.

Pozrite si šot v Správach RTVS z 2. januára t. r.

Minutáž: od 00:21:15 hod do 00:23:28 hod.