O Mašličkove

V rámci projektu Budujeme nádej – Luník IX sa na trojdňovom workshope (od 23.- 25. novembra 2016) v Košickej Belej stretli odborní pracovníci Mesta Košice, Mestskej časti Luník IX, Mestskej polície, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Košického samosprávneho kraja, Materskej školy na Hrebendovej ulici, Bytového podniku mesta Košice, Psychosociálneho centra, CPPPaP Zuzkin park, Saleziánov Don Bosca, ZŠ Košice-Šaca a ETP Slovensko.

Počas troch dní sa účastníci projektu navzájom informovali, vymieňali si skúseností a spoločne analyzovali, navrhovali a vytvárali odporúčania a aktivity pre aktualizáciu Koncepcie komplexného riešenia situácie na sídlisku Luník IX.

Snahou účastníkov workshopu bolo vytvoriť čo najkomplexnejší funkčný a udržateľný model prestupného bývania pre obyvateľov Luníka IX na riešenie bytovej núdze obyvateľov Lunika IX/Mašličkova, ale aj na zlepšenie kvality vzdelávania modelom „od kolísky po kariéru“ a vytvárania príležitostí na zamestnávanie obyvateľov Luníka IX.

Svoju prácu postavili na doplnení a aktualizácii súčasne platnej Koncepcie komplexného riešenia situácie na Luníku IX, ktorú pripravilo Mesto Košice v októbri 2015 jej prepojením na model svojpomocných rekonštrukcií bytov a svojpomocnej výstavby domov prostredníctvom neziskových mikropôžičiek, za ktorý ETP Slovensko získalo v roku 2014 Zlatú cenu pre občiansku spoločnosť od Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.

Aktualizovaná Koncepcia a podrobný plán realizácie projektu budú zverejnené začiatkom roka 2017.

Projekt s názvom Budujeme nádej – Luník IX sa uskutočňuje vďaka podpore Nadácie Orange a ďalších sponzorov.