Budujeme nádej na Luníku IX

Súčasťou nového projektu ETP Slovensko s názvom Budujeme nádej – Luník IX je svojpomocná výstavba rodinných domov na Luníku IX za vlastné finančné prostriedky budúcich majiteľov domov.

ETP poskytne desiatim motivovaným rodinám neziskové mikropôžičky za predpokladu, že si budú pravidelne dlhodobo sporiť 50 eur mesačne a že si domy postavia vlastnoručne.

Mesto Košice prisľúbilo zmeniť územný plán, spolupracovať na aktualizácii koncepcie, príprave akčného plánu a tiež aj na realizácii projektu. Prvým krokom spolupráce bol trojdňový pracovný workshop pre zainteresovaných zamestnancov mesta a mestských podnikov v novembri 2016. Druhý pracovný workshop, ktorý sa uskutočnil 19. a 20. januára 2017 v Košickej Belej, bol zameraný na aktualizáciu Koncepcie Luník IX a prípravu akčného plánu.

Prvé rodiny si začali sporiť už vo februári 2017, aby s výstavbou mohli začať na jar 2018.

Podmienky zapojenia sa do projektu:

Projekt Budujeme nádej na Luníku IX je určený pre obyvateľov Luníka IX v Košiciach.

  • Klient, ktorý sa zapojí do nášho programu, sa musí dvanásť mesiacov zúčastňovať na našich stretnutiach a vzdelávacích aktivitách.
  • Klient si musí pravidelne sporiť na svoju vlastnú vkladnú knižku vopred dohodnutú sumu, minimálne 50 eur, najmenej počas dvanástich mesiacov.
  • Ak klient dodrží všetky podmienky projektu, o ktorých informujeme na našich štvrtkových stretnutiach v Komunitnom centre mesta Košice na Luníku IX, len čo bude mať mesto Košice pripravené stavebné pozemky a klient bude mať vydané právoplatné stavebné povolenie, dostane od ETP Slovensko neziskovú mikropôžičku, za ktorú si nakúpi stavebný materiál a svojpomocne si začne stavať legálny rodinný dom do osobného vlastníctva.
  • Odbornú pomoc pri výstavbe rodinných domov na Luníku IX poskytne ETP Slovensko.
  • Počet stavebných pozemkov na Luníku IX bude známy až po zverejnení zmeny územného plánu mesta Košice, na ktorej Útvar hlavného architekta mesta Košice začína teraz pracovať.
  • Každý štvrtok v Komunitnom centre mesta Košice na sídlisku Luník IX organizujeme v čase od 13. hod. stretnutia s klientmi.

Finančné prostriedky na realizáciu projektu poskytli Nadácia Orange, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Habitat for Humanity a súkromná spoločnosť Hollen, s.r.o.

Habitat-for-Humanity_1                                            Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ministerstvo spravodlivosti logo     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nadácia pre deti slovenska logo

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt interreg RARE logo

Posledné články