O projekte Budujeme nádej

Hlavným cieľom projektu je, aby sa Luník IX stal sídliskom ako ktorékoľvek iné v Košiciach, a to prostredníctvom aktivít zameraných na obnovu sídliska, vytvorenia spolupracujúcej komunity na LIX, ako aj udržania už vytvorených partnerstiev  s jednotlivcami a inštitúciami (MMK, školy, UPSVR, zamestnávatelia) z mesta Košice. Tento cieľ dosiahneme prostredníctvom vzdelávania obyvateľov LIX, a zároveň aj zvyšovaním informovanosti odbornej aj laickej verejnosti z Mesta Košice.

Súčasťou projektu ETP Slovensko s názvom Budujeme nádej – Luník IX je svojpomocná výstavba rodinných domov na Luníku IX za vlastné finančné prostriedky budúcich majiteľov domov.

ETP poskytne vybraným motivovaným rodinám neziskové mikropôžičky za predpokladu, že si budú pravidelne dlhodobo sporiť 50 eur mesačne a že si domy postavia vlastnoručne.

Mesto Košice prisľúbilo zmeniť územný plán, spolupracovať na aktualizácii koncepcie, príprave akčného plánu a tiež aj na realizácii projektu. Prvým krokom spolupráce bol trojdňový pracovný workshop pre zainteresovaných zamestnancov mesta a mestských podnikov v novembri 2016. Druhý pracovný workshop, ktorý sa uskutočnil 19. a 20. januára 2017 v Košickej Belej, bol zameraný na aktualizáciu Koncepcie Luník IX a prípravu akčného plánu.

Prvé rodiny si začali sporiť už vo februári 2017.

Ďalšie workshopy prebiehali aj v roku 2018. V apríli Mestské zastupiteľstvo schválilo  Koncepciu komplexného riešenia situácie na sídlisku Luník IX – aktualizáciu a doplnenie pôvodného obsahu a vyhodnotenie plnenia prijatých opatrení. V júli bola zverejnená dopracovaná Urbanistická štúdia Luník IX, v súlade s ktorou sa pripravuje prvá etapa plánovanej svojpomocnej výstavby RD.

V roku 2019 pripravujeme výstavbu tréningového domu.

Podmienky zapojenia sa do projektu:

Projekt Budujeme nádej na Luníku IX je určený pre obyvateľov Luníka IX v Košiciach.

  • Klient, ktorý sa zapojí do nášho programu, sa musí dvanásť mesiacov zúčastňovať na našich stretnutiach a vzdelávacích aktivitách.
  • Klient si musí pravidelne sporiť na svoju vlastnú vkladnú knižku vopred dohodnutú sumu, minimálne 50 eur, najmenej počas dvanástich mesiacov.
  • Ak klient dodrží všetky podmienky projektu, o ktorých informujeme na našich štvrtkových stretnutiach v Komunitnom centre mesta Košice na Luníku IX, len čo bude mať mesto Košice pripravené stavebné pozemky a klient bude mať vydané právoplatné stavebné povolenie, dostane od ETP Slovensko neziskovú mikropôžičku, za ktorú si nakúpi stavebný materiál a svojpomocne si začne stavať legálny rodinný dom do osobného vlastníctva.
  • Odbornú pomoc pri výstavbe rodinných domov na Luníku IX poskytne ETP Slovensko.

Finančné prostriedky na realizáciu projektu poskytli Nadácia OrangeÚrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunityHabitat for Humanity, súkromná spoločnosť Hollen, s.r.o., Ministerstvo spravodlivosti SRNadácia pre deti Slovenska.

 

Aktuálne prebieha čiastkový projekt:

Budujeme nádej na Luníku IX – kapitola 3

V rámci tohto projektu bude realizovaná 5-dňová Letná akadémia a exkurzie pre deti a mladých zo sídliska, moderované diskusie – mladí z o sídliska budú diskutovať so študentmi stredných škôl o živote na sídlisku. Voľnočasové krúžky a FIE kluby – žiaci a mladí získajú návyky k učeniu sa metódou FIE. Prostredníctvom blogov, vlogov, článkov, interview budeme informovať verejnosť o dianí na LIX.

Dotácia: 30 000 EUR

Trvanie: 6/2019 – 12/2019

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj.