Meníme diskurz, meníme prax – Rómovia ako ľudské zdroje (RARE): Práca s deťmi

Predstavujeme vám ďalšie krátke video zo série, ktorá sa zaoberá témou zamestnávania a zamestnateľnosti Rómov na Slovensku.

Školské kluby Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania (FIE) sú súčasťou každodennej práce s deťmi v štyroch komunitných centrách na Východnom Slovensku. V rámci poobedných aktivít sa deti venujú práci s pracovnými listmi, medziodborovému doučovaniu z matematiky a jazykov s využitím prvkov výtvarnej a dramatickej výchovy. S pomocou asistenta lektora školského klubu sa deti na Luníku IX učia hravou formou analytickému  mysleniu a systematickému riešeniu problémov, čo má pozitívny dopad aj na ich výsledky v škole.

Video bolo natočené v spolupráci s Centrom spoločenských a psychologických vied SAV v rámci projektu Meníme diskurz, meníme prax – Rómovia ako ľudské zdroje, podporeného z Dunajského nadnárodného programu.