FIE kriedou na chodníku

Aj deti v školskom klube v Starej Ľubovni-Podsadku nadchla FIE metóda. Usilovne a trpezlivo spájajú body v triede na pracovnom liste, ale aj kriedou na chodníku počas voľnočasových aktivít.

Podporujú naše úsiliethe-velux-foundations_logo           

ETP školské kluby a aktivity s nimi spojené sú spolufinancované s podporou Nadácie Velux, Karpatskej nadácie, neziskovej organizácie Charlie Karlín a súkromného sponzora Hollen.