FIE kriedou na chodníku

Aj deti v školskom klube v Starej Ľubovni-Podsadku nadchla FIE metóda. Usilovne a trpezlivo spájajú body v triede na pracovnom liste, ale aj kriedou na chodníku počas voľnočasových aktivít.