Vyrobené z lásky

Deti, navštevujúce školský klub v komunitnom centre v Starej Ľubovni – Podsadku, vyrábali v deň svätého Valentína darčeky pre svojich najbližších.

Najprv tvorili sadrové odliatky, ktoré po vytuhnutí ozdobili pestrými farbami. Pod rukami malých umelcov vznikli utešené symboly lásky. Prsty a šaty špinavé od farieb a sadry sa umyjú, ale ľúbosť k najmilším ostane vždy v (maľovaných) srdciach.