Vaše 2 % z dane = 100 % zmena pre naše deti

z dane priemerne zarábajúceho občana Slovenska predstavujú 20 eur.

Ako dokážeme použiť 20 eur? Napríklad:

  • zaplatiť mesačný poplatok za internet v komunitnom centre,
  • zaplatiť 2 hodiny doučovania s mentorom (vrátane povinných odvodov),
  • zaplatiť 1 dieťaťu, ktoré pravidelne navštevuje náš FIE klub, mesačnú cenu obedov v škole,
  • zaplatiť 2 hodiny s FIE lektorom pre dieťa v komunitnom centre (vrátane povinných odvodov),
  • zaplatiť 2 hodiny práce stavebného koordinátora alebo stavebného dozora pre svojpomocnú výstavbu  domov na Luníku IX,
  • kúpiť 2 – 3 detské knihy do našich knižníc v komunitných centrách, ktoré budujeme,
  • kúpiť 4 deťom z osady alebo košického Luníka IX lístky do kina, divadla alebo zoo, kde nikdy neboli,
  • kúpiť 50 deťom 1 kopček zmrzliny, keď s nimi pôjdeme koncom školského roka na výlet.

 z vašej dane nie sú pre vás sumou navyše. Sú súčasťou vášho povinného odvodu, o ktorej máte právo rozhodnúť.

Ak zúročíte svoje   z dane z príjmov za uplynulý rok, pomôžete deťom i celým rodinám v záujme budúcnosti – ich i našej spoločnej.

Ďakujeme za váš príspevok.

Nech sa páči, použite tlačivo na poukázanie 2% z dane.