Uzol zo Starej Ľubovne vo finále o titul Mesto kultúry 2020

Dňa 6. 6. – 7. 6. 2019 sa mentorka Jana Pierová so svojou chránenkyňou Barborkou Curejovou zúčastnili spolu s tímom mesta Stará Ľubovňa na obhajobe prezentácie projektu Stará Ľubovňa – UZOL kultúry. Barborka spoločne so svojou mentorkou zastupovali rómsku kultúru v rámci žiackeho divadla Roma Art, ktoré je zastrešené Základnou školou v Podsadku. Barborka bola jednou z múz, ktoré predstavovali zúčastneným ale najmä porote krásy Starej Ľubovne, ktoré možno vnímať všetkými zmyslami. Hoci sa tomuto skvelému tímu pod vedením kultúrnej referentky mesta Stará Ľubovňa – Evky Kollarovej nepodarilo získať titul Mesto kultúry 2020, obe nadobudli nové skúsenosti, spoznali skvelých ľudí, pripravených ďalej pracovať na rozvoji kultúry mesta Stará Ľubovňa, nevynímajúc rómsku kultúru, ktorá je súčasťou hodnôt tohto mesta.