Tlačová správa – Schopné deti sa stretnú so svojimi online mentormi

Projekt online mentoringu Schopné deti, vďaka ktorému sa môžu zmeniť sny detí z rómskych osád na skutočnosť, urobil od svojho začiatku 1. októbra lanského roku obrovský krok dopredu.

Od 2. do 4. februára t. r. sa v Garni* G HOTELI Bratislava uskutoční prvé stretnutie mentorovaných detí so svojimi online mentormi, na ktorom budú deti sprevádzať ich lokálni mentori. Pozvaní sú aj hostia – sponzori, experti, ktorí pomáhali pri zrode a realizácii myšlienky a osobnosti, ktoré vyjadrili projektu podporu. Na stretnutí sa deti a ich noví mentori majú možnosť osobne spoznať a zblížiť. Väčšina detí z osád sa prvý raz dostane do hlavného mesta a bude mať príležitosť prezrieť si jeho najkrajšie miesta.

Dosiaľ sa podarilo vytvoriť 23 dvojíc online mentor – chránenec a od 9. januára t. r. sú už v kontakte.

Takmer všetky deti, ktorých profily sú uverejnené na webovej stránke projektu www.schopnedeti.sk si už mentorov našli. Keďže záujem o dobrovoľnícke online mentorovanie je vysoký – omnoho vyšší ako predpokladali organizátori  projektu –  pripravujú sa na uverejnenie na webovej stránke profily ďalších detí, ktoré veria, že táto cesta im pomôže pri napĺňaní svojho sna.

Od začiatku projektu k dnešnému dňu sa prihlásilo 99 záujemcov o online mentorovanie. Sú to ľudia z rôznych kútov Slovenska i Slováci zo zahraničia, prevažne vysokoškolsky vzdelaní alebo študenti vysokých škôl. O svojej schopnosti pomáhať dieťaťu z rómskej osady presvedčili organizátorov projektu svojím nadšením, charakterom, pohľadom na svet bez predsudkov, chápavoťou, citlivosťou, často i pocitom vďaky za možnosti, ktoré od života sami dostali.

„Mala som v živote šťastie, že som natrafila na mentorov, ktorí ma inšpirovali, odovzdávali svoje skúsenosti, venovali mi čas a tým viedli moje kroky v profesijnej dráhe. Mojou túžbou je posúvať túto reťaz ďalej, pomáhať, motivovať a pozitívne meniť životy iných,“ vyjadrila sa online mentorka Janka z Nitry, ktorá má v práci s deťmi medzinárodné skúsenosti.

Východiskami, rolou mentora a mentorovaného, nadväzovaním vzťahu i radami ako dlhodobo pracovať, prevedie online mentorov známa koučka a konzultantka Andrea Profantová.

Online mentoring Schopné deti je rozšírením osvedčeného Mentorského programu neziskovej konzultačno-vzdelávacej organizácie ETP Slovensko. Do Mentorského programu sa od roku 2009 zapojilo viac ako dvesto detí. Takmer 80 percent z nich študuje na stredných školách, alebo ich už dokončili. Za svoju prácu získalo ETP významné ocenenia: Cenu Nadácie Orange (2015), Zlatú cenu za rómsku integráciu pre občiansku spoločnosť (Brusel 2014), Cenu Nadácie Erste za sociálnu integráciu (2011), Gypsy (Roma) Spirit Award (2009). Podľa Mapy sociálnych inovátorov Slovenska je Slávka Mačáková, riaditeľka ETP, jednou z troch najvýznamnejších sociálnych inovátorov v oblasti sociálnej inklúzie (2015).