TLAČOVÁ SPRÁVA – MEDZINÁRODNÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE PARTNEROV RARE – 2. DEŇ

Druhý deň pracovného workshopu pokračoval v piatok v hoteli Centrum Kongres v Košiciach. Cieľom projektu RARE financovaného zo zdrojov Európskej únie – Dunajského nadnárodného programu je hľadať inovatívne riešenia pre začlenenie Rómov na trh práce na Slovensku a v Dunajskom regióne s dôrazom na zamestnanie.

Účastníci  sa prostredníctvom výmeny informácií o pilotných projektoch zameraných na zvýšenie šancí Rómov zamestnať sa pripravujú na implementáciu inovatívnych riešení vo svojej krajine. V Česku plánujú školenie pre prípravu podnikateľských plánov a sociálne podnikanie, v Bulharsku sa zamerajú na vzdelávanie profesionálnych pracovníkov s rómskou komunitou, v Srbsku plánujú venovať pozornosť zamestnávateľom. Iné riešenia sú pripravené v meste Pécs v oblasti podpory rozvoja remeselných zručností priamo pri obnove mesta a v Rumunsku sa sústredia na vytvorenie pracovnej agentúry pre zamestnávanie Rómov.

Na workshope rokujú tri desiatky odborníkov z tretieho sektora a verejnej správ zo šiestich krajín – Bulharska, Česka, Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska, ktorí sa zameriavajú na riešenie otázok zamestnanosti Rómov. Dnes sú na programe prezentácie jednotlivých  pripravených pilotných projektov.

Dve slovenské  neziskové organizácie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj a Ľudia v Tatrách a Centrum sociálnych a psychologických vied SAV spolu pripravili pilotné aktivity v troch lokalitách – v Košiciach na Luníku IX, v okresoch Lučenec a Kežmarok. Zámerom je integrovať už existujúce a nové aktivity neziskových organizácií, verejnej správy a podnikateľských subjektov v konkrétnych rómskych komunitách a vytvoriť predpoklady pre zvýšenie účasti Rómov na miestnom trhu práce ako aj senzibilizáciu verejnej mienky.

Súčasťou aktivít pripravovaných na realizáciu od roku 2018 je vzdelávanie profesionálnych pracovníkov úradov práce a samospráv podľa novej metodiky, dlhodobé zapojenie vybraných klientov úradov práce do prakticky orientovaného mentorského programu a využívanie novej mobilnej aplikácie Flexicard uchádzačmi o zamestnanie a zamestnávateľmi.

Realizátori projektu na Slovensku sú presvedčení, že zvýšením počtu zamestnaných obyvateľov segregovaných komunít, sa zlepší život všetkým obyvateľov mesta alebo obce, v ktorej sa nachádza  segregovaná komunita.