TLAČOVÁ SPRÁVA – MEDZINÁRODNÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE PARTNEROV RARE

Dnes sa začal v hoteli Centrum v Košiciach dvojdňový workshop, ktorý organizuje ETP Slovensko pre medzinárodné stretnutie partnerov projektu RARE, ktorého cieľom je meniť pohľad a prax v otázkach začleňovania Rómov na trh práce na Slovensku a v Dunajskom regióne.

Na workshope rokujú štyri desiatky odborníkov z tretieho sektora a verejnej správ z šiestich krajín – Bulharska, Česka, Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska, ktorí sa zameriavajú na riešenie otázok zamestnanosti Rómov. Dnes sú na programe paralelné zasadnutia  pracovných skupín. Preberá sa aktuálny stav projektu – administratívne a finančné otázky, systém tematického monitorovania, komunikačné úlohy a príprava kampaní, ďalej otázky spätnej väzby v záujme zabezpečenia kvality aktivít, mapovanie bariér a analýza situácie v šiestich  krajinách Dunajského regiónu a ich praktické použitie a ďalšie témy. Popoludní sa vypracujú detailné pilotné plány a usmernenia pre monitorovanie. Zajtra sa podrobne odprezentujú všetky pilotné programy, bude sa hovoriť o aktuálnom stave miestnych skupín, ktoré sa na spolupráci podieľajú, o všeobecných otázkach projektu a bude možnosť konzultácií s externými odborníkmi.

Dve neziskovky a Centrum sociálnych a psychologických vied SAV získali spolu s partnermi z 8 krajín viac ako 2 milióny eur v rámci Stratégie EÚ pre dunajský región (Dunajská stratégia), program „Interreg“  Európskej únie na podporu spolupráce a rozvoja krajín strednej Európy so zameraním na sociálne inovácie.

Inovatívne pilotné projekty na Slovensku sa budú realizovať v najmenej rozvinutých okresoch Kežmarok a Lučenec a na sídlisku Luník IX v meste Košice.

Realizátori projektu sú presvedčení, že mobilizácia pracovných síl, ucelená rozvojová stratégia a dočasne chránené pracovné miesta sú na pracovnom trhu rovnako dôležité ako senzibilizácia verejnej mienky a boj proti diskriminácii.

Projekt aplikuje tézu, že každý občan EÚ, bez ohľadu na to, či žije v rómskej osade alebo v hlavnom meste, má rovnaké právo na kvalitné vzdelanie, primeranú prácu, kvalitnú infraštruktúru či kvalitný život. Každý občan EÚ môže byť prínosom pre spoločnosť a záleží od spoločnosti, či tým, ktorí sa narodili a vyrástli v rómskych osadách, podá pomocnú ruku.

 

Bližšie informácie: Slávka Mačáková, riaiditeľka ETP Slovensko, macakova@ke.etp.sk