Superhrdinovia 2

Na dnešnom workshope Deviatka žije! sme si vyrezali dvoch superhrdinov, ktorých sme vytvorili pred dvoma týždňami. Potom sme sa odfotili, na veľký polystyrén sme premietli fotografie postáv, obkreslili sme ich a vyfarbili. Vznikli  tak ďalší dvaja noví superhrdinovia.

 

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Za obsah projektu je výlučne zodpovedný príjemca – ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ministerstvo vnutra logo