Superhrdinovia

Na workshope s výtvarníkom Otom Hudecom si deti z Luníka IX aj tentoraz vytvárali svojich  superhrdinov a na chvíľu sa nimi aj stávali.

Tešia sa na najbližšie stretnutie v rámci projektu Deviatka žije!

 

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Za obsah projektu je výlučne zodpovedný príjemca – ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ministerstvo vnutra logo