Štvrtý seminár Budujeme nádej – 2. deň

O tom, ako prejsť od Mostov chudoby po Mosty k sebestačnosti, sa hovorilo aj počas druhého dňa seminára Budujeme nádej.

O svoje skúsenosti a plány do budúcnosti  sa podelili účastníci seminára, ktorý pôsobia na Luníku IX v oblasti výchovy a vzdelávania.

Riaditeľka ETP Slávka Mačáková predstavila teóriu zmeny Mosty k sebestačnosti, ktorá stojí na pilieroch – stabilita rodiny, zdravie, vzdelávanie, finančný manažment, zamestnanosť a kariéra.

Po diskusii o Koncepcii komplexného riešenia rozvoja Luníka IX v nadväznosti na sociálnu inklúziu v meste Košice dospeli účastníci k názoru, že je potrebné prijať nielen tento dokument, ale vypracovať aj koncepciu komplexného riešenia pre pomoc sociálne odkázaným obyvateľom celého mesta Košice, kam spadajú aj bezdomovci, zdravotne ťažko postihnutí, seniori a iní.


Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Ing. Slavomíra Mačáková, PhD.

Realizované s finančnou podporou Európskej únie – Dunajského nadnárodného programu v rámci projektu s názvom Meníme diskurz, meníme prax: RARE – Rómovia ako ľudské zdroje.