Stretnutie účastníkov druhošancového vzdelávania v Kysaku

Od zajtra, stredy 20. februára 2019 sa v Škole v prírode v Kysaku uskutoční prvé trojdňové stretnutie účastníkov projektu Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie.Takmer 40 študentov zo štyroch marginalizovaných rómskych komunít (Košice – Luník IX, Rankovce, Stará Ľubovňa – Podsadek a Veľká Ida) strávi spoločný čas v interiéri, ale aj v krásnej prírode doliny Hornádu, výstupom na Jánošíkovu baštu. Cieľom stretnutia je podporiť socializáciu, výmenu skúseností medzi mladými ľuďmi z rôznych koncov východného Slovenska, ako aj rozvíjať vôľové a charakterové vlastnosti účastníkov. Bohatý program im pripravili sociálni pedagógovia a dobrovoľníci z ETP Slovensko. 

Text je súčasťou projektu Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie.Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.