Správa o činnosti v rámci projektu Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku

Od 1.októbra 2009 sme začali realizovať projekt „Premosťovanie komunít na strednom a na východnom Slovensku“.

V našom komunitnom centre prebiehajú tieto aktivity:

• Predškolská príprava

Našu predškolskú prípravu navštevuje približne 20 detí od 4 do 6 rokov, z týchto je 17 školopovinných. Každé z týchto školopovinných detí nastupuje v septembri do prvého ročníka základnej školy. Vďaka nám sa deti naučili ako sa majú správať v škole. Spoznávali farby, tvary, číslice a učili sa rôzne verše. Veľmi ma potešila malá Justínka, ktorá sa aj napriek tomu, že koktá, naučila všetko rovnako dobre ako ostatné deti.

• Križovatky pre dospelých a Križovatky pre mladých

V rámci kurzu Križovatky už realizujeme tretiu etapu. Predtým ako naši klienti absolvovali tento kurz nepoznali zmysel svojho života a dokonca ani nevedeli, čo to znamená. Dnes však každý z nich už našiel svoj zmysle života, traja si našli aj prácu a ostatní sa nevzdávajú a idú za svojím cieľom.

Mladí sa aktívne zapájali do kurzu a snažili sa nájsť zmysel svojho života.

• Mladé mamičky

Táto aktivita je najobľúbenejšou v našej komunite. Navštevujú ju nielen mladé dievčatá, ale aj chlapci a staršie ženy. Od mladých mamičiek, ktoré počas týchto mesiacov porodili dostávame pozitívnu spätnú väzbu a sú nám vďačné, že za to, že sa o nich zaujímame a staráme.

• Finančné vzdelávanie

Naučiť našich klientov hospodáriť je veľmi náročné. Počas finančného vzdelávania klienti sami prišli na to, že dokážu sami hospodáriť, ak im niekto ukáže správny smer. Vďaka finančnému vzdelávaniu sa približne 20 klientov zapojilo do sporiaceho programu „IDA“, prostredníctvom ktorého si chcú zlepšiť bývanie.

V KC sa poskytuje aj zdravotná a sociálna asistencia. Spolupracujeme aj s obvodnými lekármi, ktorí nám pravidelne oznamujú, ktoré deti by mali byť zaočkované, alebo ísť na preventívnu prehliadku. Okrem iného spolupracujeme aj s úPSVaR, Msú, Policajným zborom a školami.

V KC prebieha aj  Sexuálna a protidrogová výchovaa taktiež kurz zameraný na históriu a kultúru Rómov, ktorý vyučujú naši 6 lektori -rovesníci. V rámci sexuálnej výchovy sa mládež od 10 rokov učí o antikoncepcii, chránenom pohlavnom styku, predchádzaní nechcenému tehotenstvu a tiež prirodzených telesných zmenách počas dospievania.

Prebieha u nás aj mentorská práca. Mentorkami sú učiteľky, ktoré chcú pomôcť svojim chránencom rozvíjať sa v učení a tiež v osobnom živote.

• Mimoškolské aktivity

Aktivity v tomto centre slúžia nato aby deti a mládež využívali svoj voľný čas zmysluplne.

• Dramaturgia

Tejto aktivity sa zúčastňuje 13 deti, ktoré chcú ukázať svetu, čo dokážu rómske deti.

• Hudba a spev

Túto aktivitu navštevuje 8 šikovných chlapcov, ktorí pred rokom ani nevedeli ako sa drží gitara. Po niekoľkých mesiacoch dokážu zahrať na gitare niekoľko celých skladieb.

• Tanec

V rámci tejto aktivity učíme deti tradičné rómske tance, moderné tance a tiež spoločenské tance. Túto aktivitu navštevuje 20 detí rôzneho veku.

• Doučovanie

školopovinné deti, ktoré na začiatku nedokázali napísať ani vlastné meno, si počas doučovania môžu v KC napísať svoje domáce úlohy a pripraviť sa do školy.

V Moldave nad Bodvou, 20.8.2010

Irma Horváthová