Spomienky na Viedeň

Na dnešnom stretnutí sa dievčatá, ktoré boli vo Viedni, podelili so zážitkami a porozprávali ostatným, čo všetko zažili a videli vo Viedni a Bratislave. Vytlačili sme si fotografie z nášho výletu a k nim sme spoločne dotvorili kresby. Snímky a kresby sa zakomponujú do brožúrky  – cestovného sprievodcu Bratislavou a Viedňou, ktorá bude k dispozícii vo vlaku z Bratislavy do Viedne.

 

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Za obsah projektu je výlučne zodpovedný príjemca – ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ministerstvo vnutra logo