Spev, tanec a športové aktivity

Vďaka podpore ETP Slovensko, realizujeme v obci Nálepkovo mimoškolskú aktivitu „Spev, tanec, šport„

Tejto mimoškolskej aktivity sa zúčastňuje rómska mládež zo sociálne slabších vrstiev obyvateľstva. Počas realizácie tejto aktivity sa vystriedali rôzne vekové kategórie chlapcov a dievčat. O športové aktivity, ako napríklad futbal a basketbal, prejavili najväčší záujem predovšetkým chlapci, no zahanbiť sa nedali ani dievčatá. Kvôli zvýšeniu atraktivity sa pri vytváraní športových činnosti vo veľkej miere dbalo na záujmy mládeže. Najväčší záujem zo strany dievčat bol o tanec. Chlapci a dievčatá sa naučili niektoré ľudové a moderné tance, pričom najväčší záujem bol o tancovanie na rómske piesne. Keďže tanec sa nezaobíde bez spevu, venovali sme sa aj tejto činnosti. Rómska mládež je talentovaná na spev, a preto si túto aktivitu obľúbili tak chlapci ako aj dievčatá. S mládežou sme realizovali súťaže o najlepší spev a tanec.

Spoločne sme sa zhodli na tom, že v súčasnej dobe internetu a počítačov by mal byť pohyb, či už vo forme športu alebo tanca, neodmysliteľnou súčasťou zdravého spôsobu života a aj činnosťou pre efektívne využitie voľného času.

Ing. Martin Vansáč – lektor mim. aktivity Spev, tanec, šport