Šibáky pre zdravie

Príroda sa prebúdza aj v Starej Ľubovni – Podsadku, tak sa deti z miestneho komunitného centra vybrali na malú vychádzku. A nevrátili sa z nej naprázdno. Cestou nazbierali prúty, z ktorých uplietli korbáče, aby boli pripravené na Veľkonočné sviatky tak, ako káže tradícia. Chlapci sa nevedia dočkať, kedy vlastnoručne vyrobenými šibákmi vyšľahajú dievčence, aby po celý rok rástli do krásy, boli zdravé a plné sily.