Šanca pre talenty zo znevýhodnených sociálnych skupín! Prihláste seba alebo svojich známych do vzdelávacieho programu Included.

Projekt Included vznikol hlavne preto, aby pomohol ľuďom zo znevýhodnených sociálnych skupín získať zaujímavú prácu tak, že ich prostredníctvom ročného školiaceho programu zoznámi so svetom investícií do startupov, a naviac mu doň otvorí kariérne dvierka.

Čo je Included?
Included je program, ktorý si dal za úlohu obohatiť svet investícií do startupov o talentovaných jedincov zo znevýhodnených sociálnych skupín.

Komu je projekt určený?
Projekt je určený nájdeným ľuďom, ktorí nemajú rovnaké podmienky ako ostatní. Pre príslušníkov etnických alebo iných menšín, pre úspešné ženy v čisto „mužských“ odboroch. Pre všetkých tých, ktorí majú talent, drive a chuť meniť zažité stereotypy.

Ako to funguje?
Tridsiatka vybraných účastníkov z celej Európy ?? absolvuje ročný program, ktorý štartuje na jeseň 2019 a zaberie zhruba 6 hodín mesačne. Počas neho si účastníci osvoja nielen praktické zručnosti a znalosť teórie, ale zároveň sa úzko prepoja s európskou sieťou investorov.  Predovšetkým však získajú šancu rozbehnúť kariéru v najvýznamnejších európskych venture kapitálových fondoch.

Do kedy je možné prihlásiť sa?
Na webe www.included.vc môže byť účastník nominovaný buď svojou komunitou, alebo sa môže zaregistrovať sám.

DEADLINE JE 22. JÚLA!!!

Prihláste sa tu: https://www.included.vc/apply