Samospráva pre cudzincov, cudzinci pre samosprávu: Kultúra

Aká je úloha samosprávy pri podpore kultúry? Aké lokálne inštitúcie pôsobia v oblasti kultúry? Aké sú možnosti pre cudzincov prezentovať svoju kultúru v Košiciach? Zúčastňujú sa cudzinci na kultúrnych podujatiach? Organizujú kultúrne podujatia?

Nadácia Milana Šimečku zorganizovala stretnutie 26. júna 2019 v Tabačke – jednom z košických nezávislých kultúrnych centier. Rôzne mimovládne organizácie vrátane ETP Slovensko o uvedených otázkach diskutovali so zástupcami verejných inštitúcií, kultúrnymi aktivistami a komunitami cudzincov.

V súčasnosti prebieha niekoľko iniciatív a ďalšie akcie sa budú konať v nasledujúcich mesiacoch (napr. Potulka v rámci projektu INTEGRA, festival [fju: žn] organizovaný NMŠ, folklórne festivaly alebo kultúrne vystúpenia v Tabačke). Zoznámením sa s cudzincami zastupujúcimi vietnamskú, mongolskú, ukrajinskú, afganskú alebo sýrsku komunitu sa otvorili príležitosti pre nadviazanie spolupráce.