Prvé dni v klube

Prvý týždeň práce má za sebou aj Školský klub FIEStarej Ľubovni-Podsadku. Naši štvrtáci  sa veľmi tešia, že môžu pokračovať v jeho príťažlivých aktivitách. Veľkú radosť z toho máme aj my, dospelí, že vďaka podpore spoločnosti Hollen, môžu aj v tomto školskom roku urobiť ďalší veľký krok v záujme svojej budúcnosti. Pekné počasie tohto týždňa sme využili aj na športové aktivity, no nezanedbali sme ani učenie, ktoré u nás prebieha formou hry. Deti boli veľmi spokojné, vysmiate a to je cieľ –  učiť sa s chuťou.