Prispievame do Fóra o integrácii

ETP prijalo pozvanie na Fórum o integrácii, ktoré organizujú Liga za ľudské práva a občianske združenie Marginal v spolupráci s Tabačkou Kulturfabrik. Uskutoční sa 13. októbra tohto roku o 17. hodine v Košiciach v Tabačke a bude tematicky zamerané na sociálne inovácie, ktoré pomáhajú integrovať na trh práce nielen migrantov, utečencov, ale aj iné znevýhodnené osoby.

ETP Slovensko na Malom trhu sociálnych inovácií, ktorý je súčasťou Fóra, predstaví svoj program mentoringu Schopné deti. Prostredníctvom mentoringu, online mentoringu, projektového a zážitkového učenia externí mentori inšpirujú študentov zo sociálne vylúčených komunít učiť sa, aby si rozšírili svoj obzor, víziu svojej budúcnosti a mali pozitívny vplyv na komunitu.

Online mentoring Schopné deti sme rozbehli 1. októbra lanského roku a v súčasnosti už veľmi úspešne pracuje.

Prikladáme snímky z aktivít a prezentácií nášho mentoringu počas uplynulých letných prázdnin.