Piaty deň Letnej IT akadémie

Predpoludnie posledného dňa Letnej IT akadémie bolo ešte normálne pracovné. O diskusii na internete prednášala online mentorka Tina Gažovičová. Porozprávala deťom, o čom všetkom sa diskutuje, poradila, kedy je dobré vstúpiť do diskusie, ako reagovať, kedy debatu mierniť…

Potom sme s deťmi vyhodnocovali akadémiu. Odpovedali na otázky, čo sa im páčilo a čo nepáčilo. V obľúbenosti viedol bazén. Napokon sme si urobili spoločnú fotku, upratali izby, poďakovali sme sa a po obede už nasledovalo len lúčenie a cesta domov.