Pestujú záľuby a nadanie

V plnom prúde sú už v Rankovciach predškolská príprava s prvkami Montessori, školské kluby či doučovanie. Schopné deti si chodia do komunitného centra písať a volať so svojimi online mentormi, rozvíjajú svoj talent a pestujú záľuby.