O zelenej ekonomike – dokumenty a prezentácie

Predkladáme sumárnu správu Príležitosti inklúzie Rómov v zelenej ekonomike z projektu Inklúzia Rómov v rámci zeleného podnikania a tvorby zelených pracovných miest, ako aj správu s príkladmi najlepšej praxe v Európe (v anglickom jazyku) Best Practice Roma Inclusion Report.

Projekt bol podporený z Bilaterálneho fondu Nórskych grantov na Slovensku.

International Development Norway Association  (IDNA) v spolupráci ETP Slovensko sa realizáciou projektu usilovali prispieť tak k podpore trvalo udržateľnej ekonomiky, ako aj podpore marginalizovaných rómskych komunít.

Uverejňujeme aj prezentácie z workshopu Príležitosti inklúzie Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku, ktorý sa uskutočnil 15.augusta 2017 v Košiciach.

Prezentácia ETP Slovensko Slávka Mačáková

Prezentácia IDNA Anders Stolan

Prezentácia IDNA Carol Tissot

Prezentácia IDNA Jana Lukáčová

Prezentácia KOŠAKT

Prezentácia Pro Tornensis Ladislav Bartók

Prezentácia Raslavice

Prezentácia Spišský Hrhov Vladimír Ledecký

Prezentácia Svatobor Štefan Straka

 

V galérii uverejňujeme snímky z workshopu