Naše schopné deti

Deti z našich komunitných centier nám robia radosť. Tento týždeň sa šiestačka Ráchel a tretiačka Nelka z Rankoviec prebojovali do okresného kola súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Ich kamarát, štvrták Marián zas postúpil do okresného kola Pytagoriády. Všetky tri deti majú lokálnych mentorov a online mentorov, ktorí im pomáhajú. Všakže im právom patrí označenie schopné deti?

klube FIE v Starej Ľubovni-Podsadku zas upozornila na seba malá Mária, keď postrehla zvláštnosť v matematickej úlohe, ktorá robí problém aj starším žiakom. Pokroky našich detí vo FIE kluboch sú nesporné a želáme všetkým znevýhodneným školákom z osád na celom Slovensku, aby tiež dostali možnosť zaujímavo v nich tráviť štyri popoludnia v týždni.