Musí sa vymeniť jedna generácia?

Workshop Budujeme nádej na Luníku IX, pomenovaný podľa rovnomenného projektu ETP, bol v poradí už piatym stretnutím, ktoré zorganizovalo ETP v spolupráci s partnermi v záujme skvalitnenia života obyvateľov tohto sídliska. Poskytol ucelený obraz o všetkom, čo sa deje, bude diať a čo sa ešte len plánuje.

Zúčastnili sa na ňom zástupcovia Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Mesta Košice, Mestskej časti Luník IX, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, Mestskej polície, Bytového podniku mesta Košice, Saleziáni Don Bosca i niektorí obyvatelia tohto sídliska.  Vytýčili sa termíny ďalších najbližších pracovných stretnutí a úloh a odznelo, že svojpomocná výstavba rodinných domov na Luníku IX sa začne 1. mája 2018. V roku 2019 sa začnú stavať bytové domy.

Ako informoval starosta Luníka IX Marcel Šaňa, na sídlisku sa v budúcom roku pripravuje výstavba jednoduchého multifunkčného ihriska, rozšíri sa kamerový systém a verejné osvetlenie, v parčíku pribudne umelecké dielo s erbom mestskej časti. Starosta Šaňa nezabudol zdôrazniť, že je rád veľmi dobrej spolupráci s ETP.

Riaditeľka tamojšej základnej školy Viera Šotterová informovala, že škola má 975 žiakov v 56 triedach. Je zaradená do národného programu Škola otvorená všetkým, v súčasnosti v nej pôsobí 5 rómskych asistentov a pribudnú šiesti. Pripomenula, že deti z osady Mašličkovo prichádzajú do školy absolútne nepripravené, a preto má škola päť nultých tried.

Podľa Juraja Komjátiho, veliteľa stanice Luník IX Mestskej polície, možno očakávať, že v súvislosti s búraním ďalších blokov na sídlisku, stúpne počet obyvateľov Mašličkova.

V súčasnosti v osade žije v nedôstojných podmienkach, prevažne v provizórnych obydliach z odpadu, takmer 250 ľudí.

Juraj Komjáti tiež upozornil na enviromentálnu záťaž, akou sú na Luníku IX smetiská. „Je to nielen enviromentálne, ale aj zdravotné riziko. V tejto veci som dal podnet na Úrad verejného zdravotníctva, ktorý ho prijal a niekto by to mal riešiť,“ povedal poslanec Mestského zastupiteľstva Miloš Ihnát a uviedol príklad maďarskej euroobce Tornanádaska, kde samotná komunita nedopustí, aby jej obyvatelia robili neporiadok.

Jozef Žembera, zástupca Saleziánov Don Bosca, ktorí pôsobia na Luníku IX informoval, že otvárajú hygienickú stanicu, kde bude možné prať a raz do týždňa prináša charita oblečenie. Naďalej budú deti a mládež pozývať na voľnočasové aktivity.

Veríte, že Luník IX sa stane sídlisko ako ktoréhoľvek iné. V akom časovom horizonte?

Tieto otázky sme položili vedúcej Referátu sociálnych vecí mesta Košice Eve Dudovej a Zuzane Bajusovej z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice.

Eva Dudová: „Luník IX sa musí stať sídlisko ako ktorékoľvek iné. Keby sme  tomu neverili, nešli by sme do toho. Určite to nebude o päť rokov, ale o tridsať až štyridsať, minimálne o dvadsať rokov. Prvé byty sa tam odovzdali v roku 1981 a dosiaľ sa len ničili. Svojpomocné rodinné domy budú prvým pozitívnym riešením. Ak hovoríme ʻsídlisko ako ktorékoľvek inéʻ, máme na mysli nielen slušné bývanie, ale aj upravené chodníky, parky, detské ihriská, obchody, kaderníctvo… Aby sa to naozaj uskutočnilo, veľká úloha čaká aj na sociálnych pracovníkov. Problém je aj v tom, že veľká časť majority neverí, že obyvatelia Luníka IX zmenia spôsob života. Onálepkovali ich, ako zlého žiaka v škole, a títo ľudia si na svoju nálepku zvykli… Avšak bytový dom, ktorý na Luníku IX odovzdali do užívania v roku 2015 a žije v ňom dvanásť rodín, hovorí o niečom inom. Keby ho aj s jeho obyvateľmi presťahovali na akékoľvek sídlisko, nik by si ani nevšimol, že sú z Luníka IX.“

Zuzana Bajusová: „Veriť tomu možno, ale musia sa zapojiť všetci, ktorí môžu pomôcť, najmä mesto. Do päť rokov môže byť Luník IX iný – vyčistený a zrekonštruovaný. Kým sa stane sídliskom ako ktoréhoľvek iné, musí sa, podľa mňa, vymeniť jedna generácia. Premena sídliska súvisí aj so zamestnanosťou jeho obyvateľov. V prípade, ak by svojpomocným stavebníkom na Luníku IX boli tútormi stavebníci z Rankoviec, ktorí si už svojpomocne postavili domy, môže sa na nich podľa zákona 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti vzťahovať §52a –  ktorý hovorí o príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby. Na Luníku IX možno postupovať aj podľa §50 a §50j spomínaného zákona. Do júla 2018 možno využiť aj národný projekt Šanca pre mladých. Týka sa mladých ľudí do 29 rokov, ktorí sú minimálne rok evidovaní na úrade práce. Ďalší zaujímavý národný projekt je Reštart – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce.“

Realizáciu workshopu finančne podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR a Európska únia – Dunajský nadnárodný program, projekt s názvom Meníme diskurz, meníme prax: RARE – Rómovia ako ľudské zdroje.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Ing. Slavomíra Mačáková, PhD.