Motivačný víkend v prírode


Mládež zo štyroch komunitných centier sa druhý májový víkend nabíjala energiou do učenia v prírode neďaleko Košíc.

Veľko-idskí, rankovskí, ľubovnianski aj luníkovskí častníci programu druhošancového vzdelávania sa už po druhýkrát v tomto roku stretli v Kysaku, kde svoj čas venovali skupinovým aktivitám, kolektívnym hrám, ale aj sebapoznávaniu, pohybu a športu, a tiež vedomostným súťažiam a logickým hádankám.
Absolvovali workshop novinárskej práce a motivačnú prednášku hosťa Róberta Hamburgbadža, ktorý zároveň pôsobí ako mentor vrámci projektu Schopné deti.