Misionárka

„Keby tam nebolo Frane, nešlo by to“, platí v súvislosti s našim projektom svojpomocnej výstavby rodinných domov v Rankovciach, za ktorý sme získali v Bruseli zlatú Cenu pre občiansku spoločnosť. Bc. Františka Ondrášiková  je rankovskou terénnou sociálnou pracovníčkou.

Denne je medzi ľuďmi, pozná a chápe ich svet a má kopu dôvery v ľudské sily. Ako úprimne veriaca kresťanka sa pre pomáhajúcu profesiu asi narodila. Na vysokoškolské štúdium  misijnej práca šla so snom pracovať s drogovo závislými ľuďmi. Počas školskej praxe sa dostala do detského domova, kde boli samé Rómčatá a rómska kultúra ju oslovila. Uvedomila si, že s misijnou prácou netreba ísť do Afriky, dá sa robiť aj v susednej dedine. S Rómami pracuje štrnásť rokov.

„Viem, že snom každej mladej rodiny je mať svoj dom. Nie  celkom od začiatku, podľa rómskej tradície nevesta najprv prichádza k svokre, rešpektuje ju a priúča sa od nej, ale keď už má mladá rodina dve deti, radi sa osamostatnia,“ pokračuje. Ale často krát si  to nemôžu dovoliť.

„Projekt svojpomocnej výstavby domov je pre našich ľudí projektom ich života,“ tvrdí Fraňa a vysvetľuje, ako to tu chodí: V Rankovciach žije šesť stoviek Rómov, čo sú približne tri štvrtiny všetkých  obyvateľov. V mnohých rómskych rodinách vládne generačná chudoba – dnešní chudobní sa narodili do chudobných rodín a to sa zopakovalo po niekoľko generácií. Dlhánske roky žili  ako bezzemkovia, nemali dom, ani pôdu. A zrazu prichádza príležitosť. No nie zadarmo. Keď sa na verejnom zhromaždení najprv ľudí spýtali, kto chce mať vlastný dom, zodvihol sa les rúk, no omnoho menej rúk pristalo na to, že sa najprv treba naučiť šetriť, potom si zobrať na dom pôžičku a vrátiť ju a dom si stavať vlastnoručne.

IMG_0004Keď ETP Slovensko prišlo do obce s iniciatívou Z chatrče do 3E domu, starosta Stanislav Hada usúdil: Poďme za prijateľné ceny predávať obecné pozemky.

„Spočiatku sme s ľuďmi priam bojovali, kým sme im vysvetlili, čo všetko získajú nadobudnutím  vlastného, legálneho domu,“ spomína Fraňa na začiatky projektu. Je presvedčená, že osobné vlastníctvo buduje v ľuďoch zodpovednosť a až potom, keď má človek vzťah k vlastnému majetku, môže mať vzťah k veciam verejným.

Fraňa a jej asistent František Turták vyberali a odporúčali ľudí, ktorých ETP Slovensko začlenilo do projektu. Potom ich Fraňa denne navštevovala, sledovala tempo práce, povzbudzovala  a pomáhala s administratívnymi vecami.

Rankovčania svoju terénnu sociálnu pracovníčku poznajú cez miestny evanjelický cirkevný zbor a aj ako zakladateľku a štatutárku Občianskeho združenia Pre lepší život. Toto združenie  sa desať rokov zaoberá posilňovaním rozvoja vidieckej rómskej komunity, pôsobí v obciach kecerovsko – olšavského mikroregiónu a  stavebníkom projektu ETP Slovensko v roku 2014 poskytuje stavebný dozor v osobe Ondreja Sámeľa, ktorý dbá, aby si budúci vlastníci svoj dom postavili tak, že s ním budú dlhé roky spokojní.

A Missionary

„If it wasn´t for Fraňa, it wouldn´t have been possible.” That much canbe saidwhen talking about our project of self-help construction of family homes in Rankovce, for which we were awarded the gold Civil Society Prize in Brussels. Bc. Františka Ondrašíková is a social field worker in Rankovce.

+ Read More