Letná akadémia na Deviatke 8

Nikola Harakalyová žila od narodenia na Luníku IX. Teraz, spolu s manželom, býva na inom mieste Košíc a dokončuje si vysokú školu. Pred časom pôsobila v škole Luníku IX ako asistenka, tieto deti pozná a má k nim priateľský vzťah. Stala pre ne príkladom, že tvrdou prácou na sebe sa dá veľa dosiahnuť.

Nikolu priviedla na akadémiu lektorka posledného dňa Eva Farkašovská, riaditeľka občianskeho združenia Proxima.  Obe si pripravili zaujímavé hry, prostredníctvom ktorých sa deti dozvedeli niečo o základných ľudských právach.

Potom sme si spoločne pozreli fotky z predchádzajúcich dní Letnej akadémie na Deviatke a zaspomínali, kto všetko k nám zavítal. Najradšej deti spomínali na Petra Gombitu z Oázy a jeho kapelu Kalich, na návštevu vedeckej knižnice v Prešove, kde sa stretli s rómskym maliarom Jozefom Fečom a v neposlednom rade aj na Ivana Mirgu z filmu Cigán.

Okolo obeda medzi nás prišiel redaktor Českého rozhlasu, aby na mikrofón položil deťom zopár otázok.

Aj na popoludnie pripravili pani Eva a pani Nikola pre deti hry.

Lúčili sme sa so želaním, aby sa Letná akadémia na Deviatke zopakovala aj o rok.

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie v rámci projektu Budujeme nádej na Luníku IX – Mosty medzi Luníkom a Košicami.