Lektori rovesníci služia svojim rovesníkom

Začiatkom júla 2010 sme začali pracovať ako lektori, ktorí šíria svoje vedomosti o sexuálnej a protidrogovej výchove a o histórii a kultúre Rómov medzi mládežou v našej komunite. Na prednáškach sa zúčastňujú od 5 do 12 detí. Ide o mládež, ktorú zaujala sexuálna a protidrogová výchova. Prednášky sme začali vývojom ľudského tela a nepriaznivými účinkami drog na naše telo.Hovorili sme aj o tom, ako zle môže telo dopadnúť po použití drog, o mladých mamičkách, ktoré počas tehotenstva používajú akékoľvek drogy – t.j. alkohol, cigarety alebo tvrdé drogy. Spomenuli sme tiež komplikácie spôsobené užívaním drog počas tehotenstva, to ako môžu ublížiť dieťaťu a ako dopadnú ľudia, ktorý neskončia s drogami a nezačnú sa liečiť. Taktiež sa mládež oboznámila s možnosťami nákazy pohlavnými chorobami, aké druhy pohlavných chorôb existujú a ktoré sú smrteľné, ako sa chrániť pri pohlavnom styku, aké druhy ochrany používať pri pohlavnom styku a prečo sa vyhýbať častému striedaniu partnerov. Prvé prednášky o histórii a kultúre Rómov sa uskutočnili v osade. Obyvatelia osady nám povedali o sebe veľa, odkiaľ prišli, čim sa zaoberali, odkiaľ majú svoj jazyk, reč a tiež ako sa usadili a prečo. Naše prednášky kombinujeme so zaujímavými športovými aktivitami. Týmito prednáškami chceme oboznámiť mládež s problémami ľudí, vysvetliť im, že všetko sa dá riešiť a nie hneď podľahnúť drogám, poučiť mládež ako boli pre nás Rómovia užitočný v minulosti.

Kolektív mladých lektorov z projektu „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“.