Komplexné systémové riešenie podľa možností (?)

Našu publikáciu Učíme sa učiť sa, ktorá okrem iného prináša niektoré zo záverov výskumníkov z Karlovej univerzity v Prahe o využívaní Feuersteinovej metódy inštrumentálneho obohacovania sme poslali aj na Ministerstvo školstva SR. Plné znenie výskumnej správy s názvom Kluby FIE a KK: Vliv na kognitivní, jazykové a matematické výkony spracovanej pod vedením PhDr. Anny Páchovej, PhD. je zverejnené na našej webovej stránke tu.

Rezort školstva prijal publikáciu Učíme sa učiť sa s odporúčaním  pre verejnú správu. Rezort školstva sa domnieva, že Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania predstavuje určité  komplexné systémové riešenie a odporúča ju školám, aby ju použili podľa svojich možností a potrieb,“ povedala v Správach RTVS hovorkyňa MŠ SR Eva Koprena. Nedopovedala však, z akých peňazí ju majú riaditelia škôl aplikovať.

Ako ďalej v Správach RTVS odznelo, v Singapúre chcú metódu aplikovať aj do národných vzdelávacích systémov. Pritom singapúrski školáci dosiahli v testovaní PISA najlepšie výsledky, kým slovenskí žiaci a zvlášť žiaci z rómskych komunít boli veľmi slabí. Čiže najlepší budú ešte lepší a slabí … len „podľa svojich možností a potrieb“. Je to v poriadku?

Minutáž príspevku  od 00:32:39 hod do 00:35:47 hod