Karneval v Rudňanoch

Radosť z karnevalu si užili počas fašiangov aj deti nášho predškolského klubu. Ku karnevalu neoddeliteľne patria aj masky – tzv. škrabošky. Pri ich výrobe v predškolskom klube si deti precvičili rôzne techniky na rozvoj jemnej motoriky, ako sú maľovanie prstovými farbami, výroba a nalepovanie guľôčok z krepového papiera, lepenie maku, alebo kreslenie. Počas karnevalového popoludnia sme si zopakovali rôzne povolania, v ktorých sa deti predstavili aj svojim rodičom. Mali sme baníka, lekárov, zdravotnú sestru, upratovačky, kuchárku, športovcov, policajta, šoféra, ako aj učiteľku. Rodičia si mohli poprezerať práce svojich detí, ktoré sa im podarilo vytvoriť počas štyroch mesiacov fungovania predškolského klubu. Bodkou za karnevalom bolo sladké pohostenie, výborný kokosový koláč a čaj, ktoré deťom pripravili mamky na kurze varenia a pečenia, ktorý sa konal pred karnevalom. Hosťom karnevalu bola pani Erika Sabová, naša lektorka kurzu predškolskej prípravy.

Dana Pustulková, Komunitné centrum 5RPII