Idem si napísať úlohy a zahrať sa…

Deti, ktoré navštevujú školský klub FIE v komunitnom centre Rankovce, si pomaly zvykajú na novú školu a  učiteľov v ZŠ Kecerovce, nadväzujú nové priateľstva a začínajú si plniť štvrtácke školské povinnosti.

Ak majú vyučovanie popoludní, v dopoludňajších hodinách pokračujú v klube okrem prípravy na vyučovanie a rôznych zábavných a športových hier v práci s Feuersteinovou metódou Inštrumentálneho obohacovania. Inštrumenty  im pomáhajú rozvíjať pozornosť, rozširujú slovnú zásobu, komunikačné schopnosti a učia  systematicky pracovať. Rozšíriť vedomosti a obzory im pomôže aj orientácia v digitálnom svete,  ktorú  takisto v komunitnom centre rozvíjame. Do komunitného centra si deti prichádzajú aj napísať úlohy a zahrať sa.