Hra na školu, lekcie angličtiny a spomienka na Holokaust – mrazivý január na Luníku IX

Aj v januári sme na Luníku IX vo FIE klube pokračovali v zaujímavých aktivitách.

Deti pracovali s FIE inštrumentmi na tému rozpoznávania emócií, ktorú podporili dramatickými cvičeniami – hrami so zástupnou rekvizitou.
Popoludňajšie lekcie navštívilo niekoľko hostí; v mrazivých dňoch vznikla poobedná učebňa – improvizovaná škola pre desiatku malých žiačikov, kde sa podával teplý čaj a sušienky a učiteľkami slovenčiny boli študentky FIE klubu. Ďalší hosť, obyvateľ sídliska – mladík Franko, hovorí plynule anglicky, a preto sa na chvíľku stal lektorom a učil deti základy svetového jazyka. Pri príležitosti medzinárodného dňa – Pamiatky obetí Holokaustu sme privítali najvzácnejšiu návštevu – pamätníčku 2. sv. vojny – pani Annu, ktorá nám rozprávala o hrôzach vtedajších časov. O hudobno-vizuálny program a občerstvenie sa postarali deti v spolupráci s mládežou zapojenou do aktivít druhošancového vzdelávania.